Καθαρισμός Χαλιών – Ταπιτοκαθαριστήρια

Εναρμονισμένη Ενημέρωση  για τον  Επαγγελματικό Βio-καθαρισμό χαλιών μοκετών. 

Στοχεύοντας, στην επίτευξη μιας υψηλότερης πιθανής ικανοποίησης των  πελατών μας, παρέχουμε υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού,  σφραγίζοντας την σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με το υψηλότερο  ποσοστό επανάληψης.

Η Safe Clean Hellas τηρώντας το σύστημα Απόλυτης Πιστότητας με τον καθημερινό εσωτερικό έλεγχο ποιότητας που έχει δημιουργήσει, μειώνει κατά πολύ ή ακόμα και εκμηδενίζει, κάθε πιθανότητα λάθους!

Εναρμονισμένα Πρότυπα μίας Ισορροπημένης Καθαριότητας Στην ανάπτυξη των διαμορφωμένων προγραμμάτων, για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής σε επίπεδο υπηρεσιών, πρωταρχικός μας στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών που προέρχονται από τις ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή , για την βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής αλλά και την θετική αποδοχή του καταναλωτικού κοινού.

Η καθιέρωση των άμεσων αντιρρυπαντικών μεθόδων, για μια ποιοτικά αναβαθμισμένη καθαριότητα στην αποτελεσματική διαχείριση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Χώρου, αποτελεί τις βάσεις μιας «Ασπίδας προστασίας» για τον άνθρωπο, αλλά και την μεταφορά θετικών μηνυμάτων στην Επέκταση της Ενεργειακής και Περιβαλλοντολογικής Συνείδησης.

Μικροβιολογική & Βακτηριακή Απολύμανση.

Η Safe Clean Hellas πρωτοπόρος πάντα αναβαθμίζει τις Bio-Εφαρμογές καθαρισμού, με την εφαρμογή μικροβιολογικής & βακτιριακής απολύμανσης ,με το εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ Απολυμαντικό, με αρ. αδείας 51834/2009, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τυπων,2,3,4,(98/8EC).Aκίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Sera Apolymantiko.PDF

Τα σχόλια είναι κλειστά.