Καριέρα

Safe Clean Hellas:Ευκαιρίες για όλους, με Καινοτόμες ΠροτάσειςΣυνεργασίας  Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος, στους  Εσωτερικούς Χώρους.

● Αναζητούνται Νέοι -Νέες Επιστήμονες , Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Υγιεινολόγοι,Περιβαλλοντολόγοι, Χημικοί, Μηχανικοί Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης – Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Περιβαλλοντικής Φυσικής,Γεωπόνοι –Τεχνολόγοι  Γεωπόνοι που να αναζητούν ”κάτι το διαφορετικό’’, σε Νέους τομείς που συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση.

● Εμείς στην  Safe Clean Hellas ‘Επενδύουμε σε Ανθρώπινο Δυναμικό’’ μέσα από την  επιχειρηματική συνεργασία, με Επιστημονικούς Διαγνώστες ( Cleaning Advisors ) στους τομείς του Home Solutions– κατ’ οίκον.

Απαραίτητα Προσόντα: Νέοι -Νέες από 25 ετών, Ανώτερης -Ανώτατης Εκπαίδευσης, με Φιλοδοξίες και Οργανωτικές ικανότητες, Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας, διάθεση για εργασία και Αυτοκίνητο.

Οι Επιστήμονες Διαγνώστες (Cleaning Advisors), υποστηρίζονται από την επιστημονικές  ομάδες των greenmiteclean.grgreenandclean.gr, αλλά και την Υποστήριξη της Klintec με όλα τα τμήματα της.

● Η μονή Υποχρέωση Κοινωνικού Χαρακτήρα του Επιστήμονα Διαγνώστη θα είναι η παροχή ενημέρωσης μέσα από τα Κοινωνικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, όπως ενημέρωση  για τον Συντονισμό δράσεων με ‘‘έλεγχο των αιωρούμενων ρυπογόνων μικροσωματιδίων” και την αποφυγή επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.

●  Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail:, με πλήρη στοιχεία για τον Τομέας Αξιολόγησης & Επιλογής Συνεργατών

Οι Επιστήμονες πρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα.

Healthy Living: Νέας Γενιάς Καινοτόμα Επιχειρηματικά Προγράμματα.

Πηγή http://cleaningnews.gr/?page_id=10  –  www.greenandclean.gr/  –  http://www.greenmiteclean.gr/

Τα σχόλια είναι κλειστά.